Μήλα Στάρκιν – Καστοριάς

H Fresh Frooters μπορεί να σας προμηθεύσει με φρέσκα μήλα Στάρκιν (Καστοριάς ΓΕΟΚ) χονδρική ή λιανική στην Ζάκυνθο στις καλύτερες